Finanční sekce: Daňové novinky, které musíte znát

Daňové Novinky

Změny v dani z příjmu

Od roku 2023 nás čekají významné změny v dani z příjmů. Jednou z nejvýraznějších novinek je zvýšení daňové slevy na poplatníka. Zatímco v roce 2022 činila sleva 24 840 Kč, od roku 2023 se zvyšuje na 27 840 Kč. Tato změna potěší všechny poplatníky, kteří tak budou odvádět na dani z příjmů o něco méně.

Další důležitou změnou je úprava daňového zvýhodnění na děti. Zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 400 Kč měsíčně, na druhé dítě o 600 Kč měsíčně a na třetí a každé další dítě o 700 Kč měsíčně. Tato změna má za cíl finančně ulevit rodinám s dětmi.

Vláda se také rozhodla zavést tzv. daňový bonus na druhé dítě. Ten bude činit 500 Kč měsíčně a budou ho moci čerpat rodiny s hrubým měsíčním příjmem do 100 000 Kč.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) přichází změna ve výpočtu záloh na daň z příjmů. Od roku 2023 budou OSVČ platit zálohy pouze z 60 % vyměřovacího základu, nikoliv z 80 % jako dosud. Tato změna má OSVČ ulevit s cash flow.

Kromě výše zmíněných změn dochází i k úpravám v oblasti daňových výdajů. Například se zvyšuje limit pro uplatnění výdajů na cestovné u zaměstnanců.

Tyto změny v dani z příjmů budou mít dopad na většinu z nás. Je proto důležité se s nimi seznámit a včas se na ně připravit.

Nová pravidla pro DPH

Od 1. ledna 2023 platí v České republice novela zákona o DPH, která přináší několik důležitých změn. Tou nejvýznamnější je bezesporu zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty pro zásilky z třetích zemí do 150 eur. To znamená, že i za zboží s nízkou hodnotou objednané například z Číny bude nutné nově platit DPH.

Další novinkou je zavedení speciálního režimu jednoho správního místa pro DPH u online prodejců. Ti se tak budou moci registrovat k DPH pouze v jednom členském státě EU a odvádět daň z prodeje zboží na dálku prostřednictvím online portálu.

Novela zákona o DPH také upravuje pravidla pro elektronické obchodování. Nově se zavádí povinnost elektronických platforem, jako jsou například online tržiště, uchovávat informace o prodejcích a jejich transakcích.

Změny v zákoně o DPH mají za cíl zjednodušit systém DPH, zamezit daňovým únikům a narovnat podmínky pro podnikatele v EU. Pro spotřebitele znamenají především zdražení zboží z třetích zemí.

Daň z nemovitosti: Co je nového?

Rok co rok přináší změny v daňovém systému a ani daň z nemovitosti nezůstává pozadu. Co se tedy pro majitele nemovitostí mění? Jednou z nejvýznamnějších novinek je navýšení koeficientu pro výpočet daně v některých oblastech. To znamená, že majitelé nemovitostí v Praze, Brně a dalších větších městech si pravděpodobně připlatí. Konkrétní výše navýšení se liší podle lokality a typu nemovitosti. Další změnou je možnost elektronického podání daňového přiznání. Finanční správa se snaží zjednodušit celý proces a motivovat poplatníky k online komunikaci. Papírové formuláře tak pomalu, ale jistě ustupují do pozadí. Pro ty, kteří vlastní nemovitost určenou k pronájmu, je tu novinka v podobě úpravy odpočtu za prokázané výdaje. Nově bude možné uplatnit si vyšší procento z příjmů z pronájmu jako výdaj, což povede ke snížení daňové povinnosti. Je důležité si ale vést pečlivou evidenci všech nákladů spojených s pronájmem. Nezapomeňte, že lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je standardně do konce května. Pokud si s něčím nejste jisti, neváhejte se obrátit na odborníka, daňového poradce nebo na finanční úřad.

Daňové novinky jsou jako aprílové počasí – nepředvídatelné a často nepříjemné.

Eliška Dvořáková

Digitální daň: Přehled novinek

Svět financí a daní se neustále mění a digitální daň není výjimkou. Co je nového v této oblasti? Vláda aktivně pracuje na implementaci směrnic Evropské unie týkajících se digitální daně. To znamená, že se můžeme v blízké budoucnosti setkat s novými povinnostmi pro firmy, které podnikají online. Jednou z hlavních novinek je zavedení daně z digitálních služeb. Tato daň se bude týkat firem s globálními příjmy nad 750 milionů eur a příjmy z digitálních služeb v EU nad 50 milionů eur. Další novinkou je rozšíření definice digitálních služeb. Do této kategorie by nově měly spadat i služby jako online tržiště, platformy sociálních médií a streamovací služby. Pro firmy to znamená nutnost sledovat legislativní vývoj a připravit se na případné změny. Je důležité mít přehled o tom, které služby spadají pod digitální daň a jakým způsobem se tato daň vypočítává a platí. Vláda plánuje spustit informační kampaně, které firmám pomohou se v nové legislativě zorientovat. Je zřejmé, že digitální daň bude hrát v blízké budoucnosti stále důležitější roli. Firmy by proto neměly otálet s přípravou na novou legislativu.

Zvýšení slevy na dítě

V rámci daňových novinek pro letošní rok dochází k navýšení slevy na dítě. Tato sleva, dříve známá jako daňové zvýhodnění na dítě, představuje významnou úsporu pro rodiny s dětmi. Pro rok 2023 se tato sleva zvyšuje, což potěší nejednoho rodiče. Konkrétně se jedná o navýšení o několik set korun měsíčně na každé dítě. Pro uplatnění slevy na dítě je nutné splnit určité podmínky. Důležité je, aby dítě žilo s rodičem v jedné domácnosti a aby jeho příjmy nepřesáhly stanovenou hranici. Podrobnější informace o podmínkách pro uplatnění slevy na dítě, stejně jako o jejích výši, naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky. Tam také najdete užitečné kalkulačky a formuláře, které vám usnadní orientaci v daňové problematice. Nezapomeňte, že daňové zákony se neustále mění, a proto je důležité sledovat aktuální informace.

Změny v daňovém přiznání

Rok co rok přináší změny v daňovém přiznání, které se dotýkají nás všech. Ať už jste zaměstnanci, podnikatelé nebo třeba senioři, je důležité být v obraze a vědět, co se pro vás mění. Mezi nejvýznamnější novinky patří úprava slevy na poplatníka, která se od ledna zvyšuje. Dále se mění i daňové pásmo a sazba daně z příjmu. Pro rodiny s dětmi je tu pak zvýšení daňového bonusu na dítě. Novinky se dotknou i podnikatelů, pro které se mění podmínky pro uplatnění výdajových paušálů. Důležité je si také pohlídat termíny pro podání daňového přiznání. Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte se obrátit na finančního poradce nebo na příslušný finanční úřad. Informace o daňových novinkách najdete i na webových stránkách Finanční správy.

Důležité termíny pro rok 2024

Rok 2024 s sebou přináší řadu daňových novinek a aktualizací, které je důležité si pohlídat. Zde je přehled klíčových termínů a změn, na které byste neměli zapomenout:

Leden:

1. ledna 2024: Vstupuje v platnost novela zákona o dani z příjmů, která přináší úpravy v oblasti slev na dani, daňových bonusů a dalších oblastí.

31. ledna 2024: Poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 pro ty, kteří si sami nepodávají daňové přiznání elektronicky.

Duben:

2. dubna 2024: Končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023.

30. dubna 2024: Poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 pro ty, kteří si podávají daňové přiznání elektronicky.

Květen:

2. května 2024: Den splatnosti daně z příjmů právnických osob za rok 2023.

Červen:

1. června 2024: Vstupují v platnost případné novely zákona o DPH a zákona o spotřebních daních.

Prosinec:

31. prosince 2024: Končí zdaňovací období roku 2024 pro daň z příjmů fyzických a právnických osob.

Kromě výše uvedených termínů je důležité sledovat i další novinky a aktualizace v daňové legislativě, které mohou ovlivnit vaše daňové povinnosti. Doporučujeme proto sledovat webové stránky Finanční správy ČR a dalších relevantních institucí.

Tipy pro daňovou optimalizaci

Svět daní se neustále mění a je těžké držet krok s nejnovějšími změnami. Pravidelně sledujte daňové novinky a aktualizace týkající se daní z důvěryhodných zdrojů, abyste nepřišli o důležité informace. Zásadní změny se často týkají slev na dani, výše nezdanitelných částek nebo termínů pro podání daňového přiznání. Využijte daňové slevy a úlevy, na které máte nárok. Existuje mnoho slev, například na děti, studenty, seniory, hypotéky nebo penzijní připojištění. Informujte se o všech možnostech a uplatněte ty, které vám náleží. Udržujte si přehled o všech relevantních dokladech a fakturách. Prokazujte všechny výdaje, které si chcete uplatnit v daňovém přiznání. Usnadníte si tak práci a vyhnete se zbytečným komplikacím při kontrole. Pokud si nejste jisti, jak optimalizovat své daně, zvažte konzultaci s daňovým poradcem. Odborník vám pomůže zorientovat se v daňové legislativě a najít nejvýhodnější řešení pro vaši konkrétní situaci. Nezapomeňte, že daňová optimalizace neznamená daňové úniky. Vždy dodržujte platné zákony a nepokoušejte se o nelegální praktiky.

Nejčastější chyby v daňovém přiznání

S příchodem nového roku přichází i čas na podání daňového přiznání. Ať už jste ostřílení podnikatelé nebo se chystáte podat daňové přiznání poprvé, je důležité si dát pozor na časté chyby, které by vás mohly stát zbytečné peníze a čas. Jednou z nejčastějších chyb je zapomenutí uplatnění všech slev a odpočtů, na které máte nárok. V roce 2023 došlo k navýšení slevy na poplatníka a slevy na dítě, nezapomeňte je tedy zohlednit. Další častou chybou je nesprávné vyplnění údajů o příjmech a výdajích. Vždy si pečlivě zkontrolujte, zda údaje v daňovém přiznání odpovídají skutečnosti a zda máte k dispozici veškeré potřebné doklady. Nově se také mění pravidla pro uplatnění výdajů na home office, proto si důkladně prostudujte aktuální informace. Důležité je také nezapomenout na termín pro podání daňového přiznání. Pokud si nejste jistí správností svého daňového přiznání, neváhejte se obrátit na odborníka, daňového poradce.

Daňové novinky 2022 2023
Základní sleva na poplatníka 24 840 Kč 30 840 Kč
Sazba daně z příjmů fyzických osob 15% 15%

Užitečné odkazy pro daňové poplatníky

Pro usnadnění orientace v daňové problematice existuje řada užitečných online zdrojů. Portál Ministerstva financí ČR nabízí komplexní informace o daních, včetně aktuálních sazeb, formulářů a pokynů k jejich vyplnění. Na stránkách Finanční správy ČR naleznete novinky ze světa daní, důležité termíny a kontakty na finanční úřady. Užitečné informace a rady pro podnikatele poskytuje server BusinessInfo.cz. Pro daňové poplatníky je k dispozici také bezplatná daňová linka, kde vám odborníci poradí s vašimi dotazy. Nezapomeňte, že daňové zákony se neustále mění, proto je důležité sledovat aktuální informace a v případě nejasností se obrátit na odborníka.

Publikováno: 01. 07. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Miroslava Fialová

Tagy: daňové novinky | aktualizace týkající se daní